LATAR BELAKANG SYARIKAT

Perniagaan Qurba Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat milik penuh usahawan bumiputera Islam yang pertama sekali di Malaysia membuat kajian mendalam khusus terhadap herba Khazanah Perubatan Islam.

Kami menjadikan Al-Quran, hadis nabi S.A.W. dan kitab ulamak perubatan Islam sebagai rujukan utama dalam usaha mengeluarkan produk kesihatan untuk dipasarkan seterusnya digunakan oleh semua pengguna muslim di seluruh negara.

Dalam usaha untuk mengembangkan Khazanah Perubatan Islam ini juga, kami telah membentuk suatu konsep usahasama (ta’awun) antara pengedar dan pengusaha. Melalui gagasan perkongsian pintar ini, kami merasakan insyaAllah apa yang diidamkan oleh para usahawan dan pengguna akan menjadi kenyataan. Wakil pengedar tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memulakan perniagaan ini. Bantuan daripada pihak syarikat akan diberikan dalam bentuk penerangan dan teknik-teknik perniagaan bagi meningkatkan pendapatan.

Sesuai dengan era peningkatan jumlah usahawan bumiputera Islam yang terbaik, Perniagaan Qurba Sdn. Bhd. akan menjalankan perniagaan ini berdasarkan 3 prinsip utama iaitu:-
 

 
TA’AWUN : Sentiasa tolong menolong dan bekerjasama antara pengusaha, pengedar dan pengguna.  
SEDERHANA : Sentiasa mengutamakan kesederhanaan dalam kehidupan seharian dan perniagaan.
KEBAJIKAN : Kebajikan pengusaha, pengedar dan pengguna akan menjadi keutamaan kami.


RANCANGAN PEMASARAN

Perniagaan Qurba Sdn. Bhd. akan menggerakkan sistem pengedaran produknya melalui kaedah lantikan wakil pengedar. Kaedah ini dirasakan adalah yang terbaik bagi mewujudkan untung runcit yang lebih tinggi di samping harga yang amat berpatutan.

Komisen atas jualan akan diberikan oleh pihak syarikat kepada pihak pengedar berdasarkan jumlah yang dilakukan. Segala kos pengiklanan akan diserapkan kepada wakil pengedar dan pengguna dengan penetapan harga yang rendah dan untung runcit yang tinggi.

Keadilan dalam pengagihan keuntungan berdasarkan usaha adalah menjadi tunggak operasi syarikat dan ianya akan ditegakkan dengan sedaya mungkin. Konsep perniagaan konvensional diteruskan dengan penambahan imbuhan komisen daripada pihak syarikat.

Kaedah penetapan harga adalah mengambil kira kemampuan para pengguna. Harga yang telah ditetapkan ini dirasakan amat berbaloi dan mampu dibeli oleh semua golongan. Jika dibandingkan dengan lain-lain produk, produk Perniagaan Qurba berada di kelompok terendah dengan kualiti produk yang tertinggi.

Dari semasa ke semasa, produk yang dipasarkan akan dipertingkatkan sesuai dengan perkembangan syarikat dan peningkatan wakil pengedar. Bentuk imbuhan dan pengagihan keuntungan yang lebih menarik akan diwujudkan bagi mewujudkan keadilan sesuai dengan perkembangan syarikat.

Dewasa ini terlalu banyak produk herba yang dihasilkan oleh para usahawan hasil daripada kajian yang dilakukan oleh para penyelidik. Kesemuanya mempunyai kekuatan yang tersendiri. Walaupun begitu kami amat yakin pada produk herba Khazanah Perubatan Islam yang keberkesanannya telah diakui oleh nabi Muhammad S.A.W. dan ulamak perubatan Islam ini.

 


KELEBIHAN WAKIL PENGEDAR

Sebagai seorang Wakil Pengedar anda akan:

Sebagai seorang Wakil Pengedar anda akan:
Memperoleh untung runcit yang tinggi.
Memulakan perniagaan dengan modal yang kecil.
Kelebihan untuk menaja wakil pengedar yang lain.
Memperolehi komisen atas jualan peribadi dan jumlah jualan yang dilakukan oleh wakil pengedar yang ditaja.
Memperolehi komisen jualan sehingga 12 generasi tajaan wakil pengedar.
Membantu mengedarkan produk kesihatan Khazanah Perubatan Islam.
Berpeluang menjalankan hubungan perniagaan dengan orang lain yang telah mencapai kejayaan.
 

 

 


Hakcipta © 2008 : Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.