SYARAT LANTIKAN WAKIL PENGEDAR

Anda adalah layak menjadi wakil pengedar Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.
sekiranya:

1. Seorang warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas.
2. Membayar sebanyak RM50.00 untuk kit keahlian.
3. Mengisi borang permohonan wakil pengedar.
4. Mendapat kelulusan syarikat Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.
5. Mendapat nombor wakil pengedar daripada syarikat.
 

SYARAT LANTIKAN SUB STOKIS

Anda adalah layak menjadi Sub Stokis Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.
sekiranya:

1. Menjadi wakil Pengedar Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.
2. Membuat belian stok awal produk sebanyak RM3000.00 daripada ibu pejabat.
3. Mengisi borang permohonan Sub Stokis.
4. Mendapat kelulusan syarikat Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.
5. Hanya dibenarkan membuat belian stok daripada stokis atau ibu pejabat sahaja.
6. Bersetuju mematuhi peraturan dan kod etika urusniaga syarikat.
 
SYARAT LANTIKAN STOKIS

Untuk menjadi Stokis Perniagaan Qurba, anda mestilah:

1. Ahli Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.
2. Membuat belian stok awal produk sebanyak RM 8,000.00 daripada ibu pejabat.
3. Mengisi borang permohonan Stokis.
4. Mendapat kelulusan syarikat Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.
5. Hanya dibenarkan membuat belian stok daripada ibu pejabat sahaja.
6. Bersetuju mematuhi peraturan dan kod etika urusniaga syarikat.
 
 

GANJARAN
 

 
1.  UNTUNG RUNCIT
 

Pengedar Perniagaan Qurba Sdn. Bhd. akan mendapat untung runcit 25% atas tiap-tiap produk yang dijual.
 

      Contoh : Sekotak Khal Tamar Plus

>>>

         
 
2. KOMISEN BELIAN PERIBADI 10%      
  Komisen belian peribadi sebanyak 10% daripada jumlah NM belian peribadi dalam sebulan urusniaga sahaja.
 
     

>>>

 

 

     
 
3. KOMISEN KUMPULAN NIAGA 28%        
 

Para pengedar akan mendapat komisen jualan dari pihak syarikat atas belian rakan niaga yang membuat belian sehingga 12 generasi.
 

     

>>>

 

 
 

Tiap-tiap wakil pengedar Perniagaan Qurba adalah layak untuk memperolehi ganjaran dari pihak syarikat atas tiap-tiap urusniaga atas syarat-syarat berikut:
 

Pemberian komisen ini akan berterusan selagi pengedar yang berada di bawah anda membuat belian.
 

 

Pemberian komisen akan dilakukan pada 15 haribulan tiap-tiap bulan.
 
Urusniaga bagi tiap-tiap bulan akan ditutup pada hujung bulan tersebut untuk pengiraan komisen.
 
Untuk melayakkan anda mendapat komisen, anda mestilah membuat  belian minima sebanyak 20 NM (nilai mata)
 
Pemberian komisen adalah mengikut bulan belian dilakukan.
 


 
 
CONTOH ANGGARAN PENDAPATAN

Dalam konsep perkongsian pintar ini, komisen yang diberikan adalah terus  daripada ibu pejabat. Tiada konsep penindasan diamalkan dalam perniagaan ini.

Bagi contoh di bawah, beberapa andaian terpaksa dilakukan.
 


 
ANDAIAN

1. Tiap seorang pengedar menaja 3 orang pengedar.

2. Tiap seorang pengedar membeli 100 NM barangan Qurba.
 


 

 

 


Hakcipta 2008 : Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.