___________________________________________________________________

Mempertingkatkan martabat Umat Islam di dalam kontek
ekonomi sejagat untuk kesejahteraan ummah.
 

___________________________________________________________________

Mewujudkan suatu usaha berterusan yang telus di dalam
merealisasikan perlaksanaan wasilah mempertingkatkan
Khazanah Perubatan Islam dan ekonomi
ummah secara global.


___________________________________________________________________
 

 

 

Memastikan penyembuhan dari Khazanah Perubatan
Islam diamalkan oleh semua umat Islam.

 

 

Memastikan penyembuhan dari Khazanah Perubatan
Islam diamalkan oleh semua umat Islam.

 

 

Membantu individu yang berminat untuk melibatkan
diri di dalam dunia perniagaan.

 

 

Membina rangkaian pelanggan yang mantap di
seluruh negara.

 

 

Membuka perniagaan secara rakan kongsi dengan
individu atau syarikat.

 

 

Memberi sumbangan di dalam kerja-kerja kebajikan
sama ada kepada individu atau pertubuhan.

 

 

Berkongsi kejayaan bersama wakil pengedar dan
juga para pelanggan.

 

 

     
 


Hakcipta 2008 : Perniagaan Qurba Sdn. Bhd.